Agenda

Huwelijk juf Thirza

26 april 2018

Op donderdag 26 april hoopt juf Thirza in het huwelijk te treden met Bas van Ingen. We wensen de juf en haar (a.s.) man een hele mooie dag toe. Op de kaart hebben ze de prachtige tekst vermeld staan uit Psalm 71: "Want Gij zijt mijn Verwachting, Heere, HEERE! Mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan."

Voor hun huwelijk wensen wij hen van harte toe dat ze zo hun vertrouwen op Hem mogen stellen. We wensen de leerlingen van haar klas ook een hele fijne dag.


Terug naar het activiteitenoverzicht