Hervormingsdag en Dankdag

4 november 2016

Deze week was een bijzondere week waarin we twee gedenkdagen mochten houden: Hervormingsdag en Dankdag. In de verschillende klassen is hieraan ook aandacht besteed. In één van de diensten stonden we stil bij Psalm 145 vers 17: “De Heere is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.” De predikant noemde drie kernwoorden: Vertroosting, Verootmoediging en Verwondering. Wat een voorrecht en zegen is het om met elkaar deze dagen te beleven. Wat hebben we veel om dankbaar voor te zijn.

Laten we dagelijks, met onze kinderen, leven zoals Zondag 10 ons dat zo indrukwekkend voorhoudt: “Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwen God en Vader…”


Terug naar het nieuwsoverzicht