Aanmelden nieuwe leerlingen

6 februari 2017

Woensdagavond 1 februari was de aanmeldingsavond voor nieuwe leerlingen. Het ging om leerlingen die tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 vier jaar hopen te worden. We hebben die avond veel ouders mogen ontmoeten, waaronder ook een aantal nieuwe gezinnen. Van harte welkom. Fijn dat ook deze ouders ons het vertrouwen willen geven door hun kinderen naar onze school te laten gaan.

Gezinnen van wie al een kind op onze school zit, mogen ook de aanmeldingsformulieren downloaden van de site of ze ophalen bij de administratie en ingevuld inleveren. Wilt u nog aan ons doorgeven als uw kind straks hoopt te komen? Dan kunnen we daarmee rekening houden. Hartelijk dank.


Terug naar het nieuwsoverzicht