Pinksteren

2 juni 2017

Nog een enkele dag en we mogen het Pinksterfeest herdenken. Na Pasen en Hemelvaart nu het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Wie zal het kunnen begrijpen? Wie zal het kunnen geloven? Dat is immers de vraag die de catechismus ons stelt: “Wat gelooft gij van de Heilige Geest?” En wat een schitterend antwoord waarin eerst Zijn Godheid wordt genoemd om vervolgens heel persoonlijk te belijden: “… dat Hij ook mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwig blijve.”

Kunt u het hen nazeggen? Wat zal het dan een – met recht – wonderlijk feest zijn. Ik wens u gezegende Pinksterdagen toe.


Terug naar het nieuwsoverzicht