Kerstfeest 2017

6 oktober 2017

Wanneer u vorig jaar het Kerstfeest hebt bijgewoond in het kerkgebouw van de PKN in Kesteren, samen met de leerlingen van groep 4 t/m 8 en hun (groot) ouders en andere belangstellenden, dan heeft u gemerkt dat wij bijna niet meer pasten in dit prachtige kerkgebouw. Inmiddels zijn de achterste banken in verband met een verbouwing definitief verwijderd.

Hervormde kerk Kesteren

Het leerlingenaantal stijgt de laatste jaren. Dit alles overwegende zou kunnen betekenen dat we dit jaar geen plaats meer zouden hebben voor alle ouders. Dat is niet de bedoeling van deze mooie en samenbindende avond. Vandaar dat we in overleg met de kerkenraad en kerkvoogdij van de PKN in gesprek zijn gegaan. Uiteindelijk hebben we besloten om dit jaar het Kerstfeest te vieren in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Kesteren. Het Kerstfeest met de leerlingen van groep 1 t/m 3 willen we nog wel op de vrijdagochtend voor de Kerstvakantie houden in het kerkgebouw van de oude Hervormde Kerk.

Hersteld Hervormde kerk Kesteren


Terug naar het nieuwsoverzicht