Pasen

6 april 2018

Het begin van deze week stond in het teken van de Opstanding van onze Heere Jezus Christus. Vorige week donderdagmiddag hebben we met alle kinderen samen gezongen en zijn er Bijbelteksten opgezegd. Na de Goede Vrijdag werd het Pasen. Na het “Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis”, werd het “U zij de glorie!” Deze week werd het: “De Heere is waarlijk opgestaan en Hij is van … gezien."

Zo werden veel verschijningen van de Heere Jezus in de klassen verteld. Ook aan ons is Hij verschenen in de prediking. Heeft u Hem ook al gezien?

Zalig bent u, als u het Job kunt nazeggen: “Ik weet, mijn Verlosser leeft!”


Terug naar het nieuwsoverzicht