Benoemingen

6 april 2018

In de vorige nieuwsbrief berichtte ik dat we op zoek gingen naar twee nieuwe leerkrachten. Inmiddels kan ik u meedelen dat wij drie nieuwe leerkrachten hebben kunnen benoemen.

In de eerste plaats blijft juf G. van Reenen–ten Voorde aan onze school verbonden. Zij zal in verschillende klassen gaan lesgeven op de dagen dat de eigen leerkracht vrij is. De juf is lid van de Hervormde Gemeente in Ochten.

Voor twee andere groepen zijn benoemd: juf R.C. van der Bas uit Gouda. Zij is 24 jaar en lid van de Gereformeerde Gemeente. Binnenkort hoopt zij te gaan trouwen en in deze buurt te komen wonen.

Daarnaast is juf H. Thijsen uit Bennekom benoemd. Zij is 22 jaar en lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk. We zijn dankbaar dat we deze drie jufs heb-ben kunnen benoemen. We wensen hen Gods zegen toe en hopen dat ze zich snel zullen thuis voelen bij ons op school.


Terug naar het nieuwsoverzicht