Privacymaatregelen

27 april 2018

Op 25 mei treedt de nieuwe wetgeving inzake de bescherming persoonsgegevens in werking. Dat heeft zeker ook voor ons (en u) grote gevolgen.

Om aan de eisen van deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen hebben we besloten om onze website grondig aan te passen. Er zullen geen foto’s van leerlingen meer geplaatst worden en ook de nieuwsbrieven zullen geen persoonlijke gegevens of foto’s meer bevatten van personen van onze school.

Ook is het zo dat wij u - helaas - dringend moeten verzoeken om op het schoolterrein en in de school geen foto’s meer te maken van andere kinderen dan van uw eigen kind(eren). Te denken valt aan b.v. verjaardagen en Koningsdagspelen.


Terug naar het nieuwsoverzicht