Verlof vragen

Hervormde basisschool De Wegwijzer
tel: 0488-481611

U kunt onderstaand formulier gebruiken om verlof te vragen voor een leerling.

Gebruik voor algemene zaken het contactformulier.

Namen kinderen:  
Groepen:  
Email-adres ouders (*):  
Reden voor verlof /
opmerkingen