Nieuwjaar 2018

15 januari 2018

Het Kerstfeest ligt weer achter ons en we mogen terugzien op een tweetal mooie en fijne bijeenkomsten waarin de geboorte van de Zaligmaker centraal stond. Het was hartverwarmend om zo gezamenlijk met alle leerlingen en u als ouder(s), grootouders en andere belangstellenden dit bijzondere heilsfeit te vieren. Fijn dat beide predikanten, ds. Nobel en ds. Snoek aanwezig konden zijn om de sluitingen te verzorgen.

Graag wens ik u, namens alle leerkrachten van onze school, van harte Gods zegen toe voor dit pas begonnen jaar. We weten niet wat dit jaar ons zal brengen: zorgen en verdriet, blijdschap en vreugde. Soms ver van ons vandaan maar het kan ook soms zo plotseling heel dichtbij komen.

Laten we in al deze omstandigheden om elkaar heen staan om elkaar op te dragen in het gebed. Juist ook voor dit nieuwe jaar 2018.

Ik ontving van een collega van een andere school een mooie zin die ik graag aan u doorgeef:

Wij vragen God om ons de gemoedsrust te geven om de dingen te aanvaarden die we niet kunnen veranderen, om ons de moed te geven die dingen te helpen ver-anderen die we wel kunnen veranderen en ons de wijsheid te geven om het ver-schil te kennen.


Terug naar het nieuwsoverzicht