De school

Onze visie hebben we als volgt verwoord: “De Wegwijzer wil, vanuit de gedachte van de eenheid van opvoeding, vorming en kennisoverdracht, elk kind de mogelijkheden geven tot ontplooiing van de eigen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en talenten, zodat het nu en later met respect voor de ander, op alle levensterreinen mag leven en handelen als christen.

Onze missie luidt als volgt:

Samen groeien

In “samen” zien we:

  • de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten;
  • de samenwerking tussen leerlingen onderling;
  • de samenwerking tussen leerkrachten en ouders;
  • de samenwerking tussen leerkrachten en bestuur;
  • de samenwerking tussen leerkrachten onderling (‘teamgeest’).

In “groeien” zien we:

  • de groei van de persoonlijke ontwikkeling, zowel op sociaal emotioneel gebied als op cognitief gebied;
  • de groei tot samenwerken;
  • de groei van het team (nascholing en deskundigheidsbevordering). Onderwijzen doe je niet alleen, maar als team!
  • We bidden om te mogen uitgroeien tot een schepsel dat tot eer van zijn Schepper leeft

Het logo

Logo Herv. Basisschool de Wegwijzer Kesteren

Hier treft u ons logo aan. Als u dit goed bekijkt, ontdekt u de liefde voor het kind en de verbondenheid met elkaar. Dwars door die liefde loopt de weg naar boven. Dit wijst op onze naam “De Wegwijzer”. De rode baan duidt op het reinigend bloed van Christus. De verkondiging van het evangelie loopt als een rode draad door ons onderwijs. Groen is de kleur van groeien en doelt op ‘Samen groeien’. Beide kleuren zijn in onze school terug te vinden. Op “De Wegwijzer” willen we de kinderen wijzen op de Enige Weg tot behoud, n.l. de Heere Jezus Christus. Hij is dé Weg, en dé Waarheid en hét Leven. Buiten Hem zijn er geen andere wegen, dan alleen doodlopende wegen. Laat onze bede dan zijn:
“Heer’, ai maak mij Uwe wegen, door Uw woord en Geest bekend.”
(Psalm 25 : 2)